ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN

CHI PHÍ

Pleiku – Chư Prông

500.000 VNĐ

Pleiku – Đức Cơ 

650.000 VNĐ

Pleiku – Chư Sê

530.000 VNĐ

Pleiku – Chupuh

700.000 VNĐ

Pleiku – Phú Thiện

830.000 VNĐ

Pleiku – Ayunba

1.100.000 VNĐ

Pleiku – Iapa 

1.2500.000 VNĐ

 

ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN

CHI PHÍ

Pleiku – Igrai 

300.000 VNĐ

Pleiku – Mangyang 

500.000 VNĐ

Pleiku – Đăk Pơ

850.000 VNĐ

Pleiku – An Khê

1.100.000 VNĐ

Pleiku – Kbang

1.100.000 VNĐ

Pleiku – Kongchoro

1.350.000 VNĐ

Pleiku – Krongpa

1.500.000 VNĐ

Pleiku – Chư Păh

300.000 VNĐ

ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN

CHI PHÍ

Pleiku – Kon Tum

600.000 VNĐ

Pleiku – Đak Tô 

950.000 VNĐ

Pleiku – Ngọc Hồi

1.200.000 VNĐ

Pleiku – Măng Đen

1.200.000 VNĐ

Pleiku – Đak Hà

800.000 VNĐ

Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho xe 5 chỗ. đi tới trung tâm huyện. Trường hợp đi xa hơn xã thôn cách trung tâm giá thỏa thuận. Giá đã bao gồm phí cầu đường bến bãi. Khách đi xe 7 chỗ tùy xa gần giá sẽ giao động hơn xe 5 chỗ từ 100.000 – 400.000 VNĐ

GIA LAI ⇔ ĐĂK LĂK

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Lăk hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ

1 chiều

chỉ từ 1.900.000

Đã trọn phí

  Xe 5 chỗ

2 chiều

Giá thỏa thuận

Đã trọn phí

  Xe 7 chỗ

1 chiều

chỉ từ 2.200.000

Đã trọn phí

  Xe 7 chỗ

2 chiều

Giá thỏa thuận

Đã trọn phí

GIA LAI ⇔ ĐĂK NÔNG

1 chiều hoặc ngược lại, đón tại các điểm đi Đăk Nông hoặc ngược lại.

  Xe 5 chỗ

1 chiều

chỉ từ 2.800.000

Đã trọn phí

  Xe 5 chỗ

2 chiều

Giá thỏa thuận

 Đã trọn phí

  Xe 7 chỗ

1 chiều

chỉ từ 3.100.000

 Đã trọn phí

  Xe 7 chỗ

2 chiều

Giá thỏa thuận

 Đã trọn phí